Reklama r2m

 

Remonty dróg w Gminie Dobra w roku 2024 - trwa przetarg

Remonty dróg w Gminie Dobra w roku 2024 - trwa przetarg


28 lutego 2024 r. UG Dobra ogłosił przetarg na wykonywanie remontów dróg gminnych w roku 2024.

Zainteresowani mogą składać swoje oferty do godz. 09:00 w czwartek, 14 marca 2024 r.  Tego samego dnia nastąpi otwarcie ofert i poznamy zarówno chętnych do realizacji tego zadania jak i proponowane kwoty.

Co obejmuje zamówienie?

 

Przedmiotem zamówienia publikowanego w portalu e-Zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Dobra w roku 2024. Umowa, która będzie podpisana z wybranym wykonawcą ma obowiązywać przez 8 miesięcy, a gwarancja na wykonane naprawy ma wynosić 12 miesięcy.

Czas reakcji od momentu zgłoszenia do rozpoczęcia prac nie może być dłuższy niż 15 dni.

W specyfikacji zamówienia określono 8 rodzajów nawierzchni drogi do naprawy wraz z orientacyjną powierzchnią każdej z nich:

Lp. Rodzaj prac Powierzchnia [m²]
1 Naprawa – remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej 20
2 Remont cząstkowy nawierzchni na gorąco 50
3 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego z warstwą odsączającą 250
4 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 400
5 Naprawa nawierzchni gruntowej równiarką 1000
6 Naprawa nawierzchni gruntowej równiarką (+5cm klińca) 6500
7 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie typu sandwich nawierzchni tłuczniowych 200
8 Naprawa nawierzchni płyt jomb [mb] 20

 

Łączna powierzchnia dróg do naprawy jest tym razem minimalnie mniejsza niż w przetargu sprzed roku.
Natomiast kwota na realizację tego zadania może być o 25% wyższa niż przed rokiem i oscylować w przedziale 400 tys. zł.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s