Reklama r2m

 

Remonty dróg w Gminie Dobra w roku 2022 - wykonano I etap

Remonty dróg w Gminie Dobra w roku 2022 - wykonano I etap


W roku bieżącym wykonano pierwszy etap zaplanowanych na ten rok remontów dróg gminnych gruntowych oraz nawierzchni twardych, w tym asfaltowych. Prace prowadzone były sukcesywnie od marca do lipca.

W ramach prac na drogach gminnych wykonawca realizował zarówno miejscowe równania nawierzchni, uzupełnianie kruszywa w drodze wraz z równaniem, naprawę płyt jumbo, uzupełnienia nawierzchni masą asfaltową na gorąco jak i wykonywał prace związane z remontem całkowitym drogi w przypadku konieczności wymiany podbudowy.


Prace prowadzone były we wszystkich miejscowościach gminy przykładowo

  • w miejscowości Mierzyn: ul. Brzozowa, Akacjowa, Ogrodowa; 
  • miejscowości Bezrzecze: ul. Kościelna, Maciejki, Nowowiejska;
  • Dobra ul. Krajobrazowa, Przyjazna, Róży Wiatrów, Ułańska
  • oraz w miejscowościach Łęgi, Stolec, Dołuje i Kościno.

 

Obecnie w ramach bieżącego utrzymania dróg realizowane są ubytki powstające na drogach i utrudniające w sposób znaczący korzystanie z pasa drogowego. Na początku września planowane jest rozpoczęcie drugiego etapu prac związanego z remontami, w szczególności dróg gruntowych, tak ażeby uzyskać możliwie jak największą trwałość wykonanych prac w okresie jesienno -zimowym.

Zgłoszenia dotyczące nowopowstających ubytków w jezdniach dróg gminnych przyjmowane są pod numerem telefonu 91 311 32 36 i adresem e mail .

 

 

Prace związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontami dróg gminnych realizowane są w tym roku przez firmę „Usługi Sprzętem Budowlanym Ksel Jacek, ul. Warszawska 4, 74-200 Pyrzyce”. Wykonawca ten został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na początku bieżącego roku.


Kierownik WKI

Tomasz Kakowski


Info i foto: UG Dobra

 

Reklama r6s