Reklama r2m

 

Referendum lokalne

Referendum lokalne w Gminie Dobra - arytmetyka wyborcza


W najbliższą niedzielę, 7 czerwca 2020 r., w godz. 7:00-21:00 odbędzie się głosowanie w referendum lokalnym dotyczącym odwołania Wójta Gminy Dobra przed upływem kadencji.

Kilka liczb przedstawiających uprawnionych do głosowania i kryteria ważności przeprowadzenia referendum. Aby było ważne - musi wziąć w nim udział co najmniej 31% uprawnionych.

 

Do głosowania uprawnionych jest 17 411 osób (wg stanu na 2020-04-01).

Ustawa o referendum lokalnym w art. 55 ust. 2 określa, że referendum "jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu".

Z kolei w art. 56 czytamy, iż "wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów".

 

Jak to przekłada się na liczby w naszej gminie?

W wyborach na Wójta Gminy Dobra w roku 2018 były dwie tury.

W turze I wzięło udział 10 460 osób (liczba głosów oddanych).
Na obecną Wójt oddano 4 935 głosów, na jej kontrkandydatki (Ewa Głowacka i Magdalena Zagrodzka) oddano łącznie 5 421 głosów. (liczba oddanych głosów ważnych)

W turze II wzięło udział 8 980 osób (liczba głosów oddanych).
Na obecną Wójt oddano 4 559 głosów, na jej kontrkandydatkę (Magdalena Zagrodzka) oddano 4 378 głosów. (liczba oddanych głosów ważnych)

 

Tak więc, aby referendum było ważne musi w nim wziąć udział co najmniej 5 388 osób - to jest absolutne minimum. Stanowi to 30,95% ogółu uprawnionych obecnie do głosowania.

Aby referendum było rozstrzygające, za odwołaniem Wójt Gminy Dobra musi opowiedzieć się co najmniej 2 695 osób poprzez oddanie ważnego głosu na "TAK". Oczywiście ta liczba zależy od frekwencji - im więcej osób weźmie udział w referendum, tym ten próg rozstrzygnięcia będzie wyższy.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl , Państwowa Komisja Wyborcza - https://wybory2018.pkw.gov.pl

 

Reklama r6s