Reklama r2m

 

Przewodnik wyborczy po Gminie Dobra - cz. 4 ponownie - reakcja komitetów

Przewodnik wyborczy po Gminie Dobra - cz. 4 ponownie - reakcja komitetów


W części 4 przewodnika wyborczego po Gminie Dobra (z 17 marca) sprawdziłem, jak komitety wyborcze w naszej gminie wywiązują się z podstawowych, najbardziej widocznych wymogów prawnych.

Chodziło o zgłoszenie adresu strony internetowej komitetu do Komisarza Wyborczego oraz publikację obowiązkowej informacji o rejestrach wpłat i rejestrach zaciągniętych kredytów.

Jak zareagowały komitety? Najlepiej zareagował KWW Magdaleny Zagrodzkiej, a najgorzej - KWW Bogusław Kozioł Aktywni dla Gminy Dobra.

 

Podsumowanie z 17 marca 2024 r. wyglądało tak:

nazwa komitetu adres strony w PKW
rejestr wpłat rejestr kredytów
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA brak brak brak
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW KOZIOŁ - AKTYWNI DLA GMINY DOBRA jest brak brak
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ ŚLIWIŃSKI KOALICJA SAMORZĄDOWA jest brak brak
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KITLAS - DOBRA PLATFORMA brak brak brak
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY ZAGRODZKIEJ brak jest brak
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI I KATOLICY DLA DOBREJ brak jest brak

 

W kwestii adresów strony w PKW mogło dojść do opóźnień po stronie PKW. Niemniej rejestry na na stronie komitetu być powinny.

Jak to wygląda dzisiaj:

nazwa komitetu adres strony w PKW
rejestr wpłat rejestr kredytów
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA brak jest jest
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUSŁAW KOZIOŁ - AKTYWNI DLA GMINY DOBRA jest brak brak
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ ŚLIWIŃSKI KOALICJA SAMORZĄDOWA jest jest jest
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KITLAS - DOBRA PLATFORMA brak jest brak
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY ZAGRODZKIEJ jest jest jest
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI I KATOLICY DLA DOBREJ brak jest brak

 

Najlepiej na informację o brakach zareagował KWW Magdaleny Zagrodzkiej - praktycznie po jednym dniu na stronie komitetu pojawił się brakujący rejestr kredytów.

KWW Kitlas - Dobra Platforma opublikował także po jednym dniu ale tylko rejestr wpłat, rejestru kredytów nadal nie ma.

Brakujące rejestry na stronie KKW Grzegorz Śliwiński Koalicja Samorządowa pojawiły się dopiero po ok. tygodniu od publikacji artykułu.

KKW Koalicja Obywatelska informację o pustym rejestrze wpłat i pustym rejestrze kredytów publikuje w niezmienionej formie od pewnego czasu - trudno skomentować nawet czy to faktyczny brak pozycji rejestru, czy po prostu ktoś nie aktualizuje informacji.

KWW Patrioci i Katolicy dla Dobrej pozostawili na swojej stronie stan z 17 marca - czyli jest tylko rejestr wpłat, nie ma rejestru kredytów.

W tym zestawieniu najgorzej wypadł KWW Bogusław Kozioł - Aktywni dla Gminy Dobra. Strona internetowa nadal nie działa (mimo zgłoszonego do PKW adresu), a tym samym nie ma możliwości sprawdzenia czy są udostępnione wymagane rejestry.

 

Jak widać jest znaczący postęp. Ale widać też, że na ręce potencjalnej czy przyszłej "władzy" patrzeć trzeba już od momentu kampanii wyborczej, bo postęp miał być pełny, a nie tylko znaczący...


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s