Reklama r2m

 

Przebudowa drogi

Przebudowa odcinka ulicy Spółdzielców - utrudnienia


W grudniu 2019r. firmie Strabag Sp. z o.o. przekazano plac budowy na przebudowę odcinka ul. Spółdzielców - o długości 245m od ul. Weleckiej.

Ze względu na duże nagromadzenie sieci w pasie drogowym oraz wzmożony ruch samochodowy i pieszych wykonywanie prac będzie bardzo trudne i będzie się wiązało z utrudnieniami w ruchu pieszych i pojazdów.

W ramach modernizacji zostanie wykonane:

  • przebudowanie skrzyżowania z drogą krajową nr DK nr 10,
  • poszerzenie pasa jezdnego drogi do 6 m,
  • wykonanie odwodnienie drogi,
  • wybudowanie z dwóch stron chodników o szerokości 2 m,
  • wybudowanie nowego oświetlenie drogi
  • przebudowanie kolidującej infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogi, takiej jak sieci elektroenergetyczne, wodociągowa i teletechniczna.

Wykonawca prac: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Termin zakończenia inwestycji: 2020-09-30

Wartość inwestycji: 2 677 852,66 zł

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych: 1.188.649,73 zł. Ponadto ze względu na przejęcie terenu na poszerzenie pasa drogowego, decyzja ZRID, Gmina zobowiązana jest do uiszczenia odszkodowania w wysokości 153 300,00 zł.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s