Reklama r2m

 

Projekt zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego - udostępniony

Projekt zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego - udostępniony


W piątek, 2022-01-14, ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Dwa dni temu udostępniono projekt także w wersji elektronicznej - do pobrania ze strony BIP Urzędu Gminy.

Ogłoszenie wynika z uchwał Rady Gminy Dobra dotyczących zmian w obrębach: Mierzyn 2, Wołczkowo, Bezrzecze, Wąwelnica, Grzepnica.

Z projektem można zapoznać się w dniach 24 stycznia-18 lutego 2022 r. w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a): w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30 od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

 

Projekt w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/zmiany/16665.dhtml

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 08 lutego 2022 r. o godz. 11:00 w GCKiB w Dobrej z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s