Reklama r2m

 

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020


Główny Urząd Statystyczny (GUS) prowadzi od 1 września do 30 listopada 2020 r. Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich gospodarstw, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.

Takie badanie jest realizowane raz na 10 lat. "Spisać się" można na kilka sposobów.

 

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19 do odwołania nie będą realizowane wywiady bezpośrednie przez rachmistrzów spisowych w terenie.

Spis jest realizowany wyłącznie metodami:

  • samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl
  • samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)
  • bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym

Urzędy gmin i urzędy statystyczne w województwach są zobowiązane do udostępnienia miejsc do samospisu dla rolników.

 

Jako uzupełnienie samospisu mogą być realizowane wywiady telefoniczne przez rachmistrzów spisowych (w dniach 16 września - 30 listopada 2020r.).

Rachmistrzowie spisowi dzwonią do rolników objętych spisem rolnym z numerów telefonu: 22 279 99 99 lub 22 666 66 62


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl , GUS - Powszechny Spis Rolny - https://spisrolny.gov.pl

 

Reklama r6s