Reklama r2m

 

"Półkolonie w szkole" - w Gminie Dobra

"Półkolonie w szkole" - w Gminie Dobra

Wójt Gminy Dobra przekazała za pośrednictwem strony PSP Mierzyn informację o organizowanych "Półkoloniach w szkole" przez placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Dobra.

Rekrutacja trwa od godz. 08:00 w dniu 09 stycznia 2020 r. (czwartek) do godz. 12:00 w dniu 17 stycznia 2020 r. (piątek).

Poniżej cała informacja umieszczona na stronie PSP Mierzyn:

 


INFORMACJA O ORGANIZOWANYCH „PÓŁKOLONIACH W SZKOLE”

PRZEZ PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ DOBRA

 

Informuję, iż od dnia 09 stycznia 2020 r. od godz. 8:00 do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 rozpocznie się rekrutacja na „Półkolonie w szkole” organizowane w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020 przez szkoły wymienione poniżej prowadzone przez Gminę Dobra:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3:
a) czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
b) liczba miejsc: 70, w tym:
    30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
    40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5:
a) czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
b) liczba miejsc: 35, w tym:
    15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
    20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18:
a) czas trwania: od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
b) liczba miejsc: 35, w tym:
    15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
    20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27:
a) czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
b) liczba miejsc: 70, w tym:
    30 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
    40 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6:
a) czas trwania: od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. w godz. 8:00-14:00;
b) liczba miejsc: 35, w tym:
    15 miejsc dla uczniów w wieku 7-10 lat,
    20 miejsc dla uczniów w wieku 11-15 lat,

 
Nabór obejmuje wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w wieku od 7 do 15 lat. W naborze uczestniczą również dzieci urodzone w roku 2013 uczęszczające do klas I szkół podstawowych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani na półkolonie z powodu wyczerpania liczby miejsc, zostaną automatycznie wpisani na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą mogli zająć uczniowie wpisani na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.

Uczeń może tylko raz uczestniczyć w wybranych półkoloniach organizowanych przez szkołę. Formularz zgłoszeniowy może zostać złożony tylko raz dla jednej wybranej półkolonii w wybranej placówce oświatowej. Udział w półkolonii jest bezpłatny. Zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci bez wyżywienia.

Formularz zgłoszeniowy oraz karta kwalifikacyjna dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl  w zakładce szkolnictwo, w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra oraz na stronach internetowych
szkół: www.pspbezrzecze.pl , www.pspdobra.edupage.org , www.pspdoluje.edupage.org , www.psprzedziny.pl , www.pspmierzyn.pl .

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane wyłącznie w siedzibach szkół, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Do formularza zgłoszeniowego rodzic załącza również wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną uczestnika półkolonii.

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii uzyskać można w szkołach:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, Bezrzecze, ul. Górna 3, tel. 91439 17 31;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, tel. 91311 33 92;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, ul. Kolorowa 27, tel. 91483 13 40;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91311 88 20;
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91311 24 39.

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera


Info: PSP Mierzyn - http://pspmierzyn.pl

 

Reklama r6s