Reklama r2m

 

Pojemniki na odpady BIO w Gminie Dobra - segregacja, oznakowanie, problemy

Pojemniki na odpady BIO w Gminie Dobra - segregacja, oznakowanie, problemy


To wygląda na trudny do rozwiązania problem - segregacja odpadów BIO i oznakowanie pojemników. Pisaliśmy o tym kilkakrotnie - ostatnim razem 06 czerwca 2022 r., gdy przypominaliśmy o ministerialnym rozporządzeniu, które określa wymóg stosowania odpowiednich pojemników lub worków od 01 lipca 2022 r.

Nieprawdą jest więc, że stało się to nagle, a tym bardziej, że oznaczenie pojemników wymaga zastosowania naklejek. Pretensje w tym zakresie do urzędników gminy lub radnych też nie wydają się trafne.

 

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, bioodpady zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem BIO.  Pojemnik może być pokryty kolorem brązowym w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających.

Pojemniki muszą spełniać wymogi wspomnianego rozporządzenia najpóźniej do 01 lipca 2022r.

Od 2022-07-01, aby spowodować skuteczny odbiór odpadów BIO, pojemnik musi spełniać wszystkie trzy wymogi:
1. kolor brązowy,
2. pojemność maksymalnie 120 l,
3. napis „BIO”.

Informacja o tym była przekazana 2022-06-06: Pojemniki na odpady BIO w Gminie Dobra - segregacja, termin końcowy

Poprzednio o tym, jaki to ma być pojemnik informowaliśmy w artykułach:

Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Gminie Dobra (2021-12-02)

Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - korzystanie z pojemników na BIO (2021-11-23)

Rewolucja śmieciowa w Gminie Dobra - wyjaśniamy/pomagamy - cz.2 (2021-11-17)

 

Wszędzie jest mowa o pojemniku 120l, w kolorze brązowym (min. 30%) z napisem BIO. Informacja była więc przekazywana od listopada 2021. Trudno powiedzieć, że oczekiwanie spełnienia tego wymogu w ostatnich dniach stało się "nagle".

 

Także 06 czerwca 2022 r. była przekazywana informacja, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów lub jej braku, odpady nie będą odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania.
Informacje o prawidłowej segregacji znajdują się na stronie urzędu gminy w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI,  pod zakładce EDUKACJA EKOLOGICZNA, CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU, PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW I RECYKLOMAT.

Dlaczego na odpady BIO są pojemniki, a nie worki? W trakcie sesji Rady Gminy Dobra 2021-10-28 przyjęto zmiany w gospodarce odpadami. Wśród nich był także obowiązek zaopatrzenia się przez mieszkańców na koszt własny w pojemniki. Uzasadnieniem wyboru pojemników było zaprzestanie odbierania przez instalacje przetwarzające odpady BIO - odpadów w workach, traktując worki jako odpady plastikowe.

Dlaczego w naszej gminie mieszkańcy muszą kupować pojemniki? Władze gminy wyjaśniały, że koszty gospodarowania odpadami tak wzrosły, że należało jeszcze do nich dopłacać z innych środków budżetowych. Może warto zapytać swoich radnych - ta sytuacja przecież trwa już ponad pół roku - więc też nie stało się to nagle.

A jak głosowali radni w październiku 2021 r. - można zobaczyć tutaj: https://rada.dobraszczecinska.pl/glosowania/glosowanie/159

 

Kompendium gospodarowania odpadami opisujące całościowo to zagadnienie dostępne jest na naszym portalu w menu Informator - Gospodarowanie odpadami: https://mierzyn.pl/informator/odpady

O "rewolucji śmieciowej" informują także artykuły dostępne pod linkiem: https://mierzyn.pl/tagi/rewolucja-smieciowa


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s