Reklama r2m

 

Ogłoszenie Wójta o projekcie zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie Wójta o projekcie zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego

W piątek, 2022-01-14, ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie wynika z uchwał Rady Gminy Dobra dotyczących zmian w obrębach: Mierzyn 2, Wołczkowo, Bezrzecze, Wąwelnica, Grzepnica.

Projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu, a potem odbędzie się dyskusja nad przyjętymi w nim rozwiązaniami.

Projekt będzie dostępny także na stronie BIP UG Dobra.

Z projektem będzie można zapoznać się w dniach 24 stycznia-18 lutego 2022 r. w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a):

  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 08 lutego 2022 r. o godz. 11:00 w GCKiB w Dobrej z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s