Reklama r2m

 

Ogłoszenie Wójta

Ogłoszenie Wójta o projekcie zmiany planu zagospodarowania - Mierzyn

We wtorek, 20 czerwca 2023 r., ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Mierzyn 1 - obejmującego części działek nr 364/222, 364/223, 364/236, 364/237, 364/238.
Jest to obszar na końcu ul. Wenus w Mierzynie.

W środę - 28 czerwca 2023 r. - udostępniono projekt planu i uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie UG Dobra i w BIP Gminy Dobra do 18 lipca 2023 r., a dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się 05 lipca 2023 r. o godz. 12:00 w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, przy ul. Granicznej 31.Z projektem będzie można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a):

  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
Projekt zmian jest dostępny pod adresem: https://bip.dobraszczecinska.pl/artykul/zalaczniki-2

Celem opracowania jest projektowanie i docelowo budowa na tym terenie rowu melioracyjnego umożliwiającego odprowadzenie wód deszczowych z tego obszaru, poprzez projektowaną kanalizację deszczową i zapewnienie retencji wody opadowej.


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s