Reklama

 

UG - praca

Oferta pracy - stanowisko urzędnicze w UG Dobra


UG Dobra ogłosił nabór ofert pracy na na stanowisko urzędnicze do spraw Kadr w Zespole Organizacyjnym UG w Dobrej.

Umowa o pracę na czas określony (na zastępstwo) od 13 września 2021 r.  Aplikować można do 02 września 2021 - tylko osobiście składając dokumenty lub przesyłając je drogą pocztową.

 

Ważne: dokumenty rekrutacyjne przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Niezbędne wymagania:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe magisterskie,
e) doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy,
f) nieposzlakowana opinia,
g) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie w pracy w kadrach w administracji publicznej
 2. znajomość, umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu administracji samorządowej i procedury administracyjnej
 3. znajomość Programu PŁATNIK,
 4. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym obsługi programów komputerowych (Microsoft Word, Excel), przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej,
 6. odpowiedzialność, rzetelność, sumienność
 7. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 8. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 9. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 10. umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 11. postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 424 44 93

Szczegóły oferty, zakres zadań i dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/16166.dhtml


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama