Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta - przebudowa drogi gminnej - ul. Tytusa

Obwieszczenie Wójta - przebudowa drogi gminnej - ul. Tytusa

W poniedziałek, 2021-09-20, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej [ul. Tytusa - dz. nr 311].

Strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w ciągu 14 dni w Referacie Planowania przestrzennego w Dobrej.

Przebudowa ma objąć: poszerzenie i nową konstrukcję jezdni, budowę dwóch zjazdów publicznych, odtworzenie terenów zielonych.


Referat Planowania przestrzennego w Dobrej przy ul. Granicznej 24a udostępnia akta sprawy:

  • w poniedziałki w godz.: 8:30-16:30
  • w środy i czwartki w godz.: 7:00-15:00

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.Info: UG Dobra

 

Reklama r6s