Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta - postępowanie: zmiana decyzji (kanalizacja deszczowa)

Obwieszczenie Wójta - postępowanie: zmiana decyzji (kanalizacja deszczowa)

W piątek, 2021-10-08, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o toczącym się postępowaniu w sprawie zmiany decyzji Wójta odnośnie inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kolorowej/Rolniczej.

Strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w ciągu 14 dni w Referacie Planowania przestrzennego w Dobrej i ewentualnie składać pisemne uwagi dotyczące tej sprawy.

Referat Planowania przestrzennego w Dobrej przy ul. Granicznej 24a udostępnia akta sprawy:

  • w poniedziałki w godz.: 8:30-16:30
  • w środy i czwartki w godz.: 7:00-15:00

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.Info: UG Dobra

 

Reklama r6s