Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - postępowanie dotyczące sieci energetycznej - Spółdzielców

W czwartek, 2021-01-14, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra postępowaniu dotyczącym inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego słupa 15kV, budowie linii elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego na terenie działek 273/57, 273/26, 273/43, 273/55 i 76/161 położonych w rejonie ul. Spółdzielców.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2021-01-28.
W tym czasie strony mogą zapoznać się z dokumentami i składać ewentualne uwagi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s