Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - postępowanie dotyczące budowy gazociągu

W środę, 2020-06-24, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra z dnia 2020-06-24 o toczącym się postępowaniu dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Lubieszyńskiej.

Strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w ciągu 14 dni w Referacie Planowania przestrzennego w Dobrej.


Zainteresowanie powinni wcześniej umówić (telefonicznie) termin przyjścia.
Tel. kontaktowy: (91) 424 19 76.
Referat Planowania przestrzennego w Dobrej przy ul. Granicznej 24 udostępnia akta sprawy:

  • w poniedziałki w godz.: 8:30-16:30
  • w środy i czwartki w godz.: 7:00-15:00

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-07-08.

 

Reklama r6s