Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla kanalizacji sanitarnej z przepompownią

W piątek, 2020-10-09, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji Nr 67/2020/icp w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków sanitarnych, kablowej linii elektroenergetycznej.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek 14/22, 14/27, 15/2, 15/4, 19/60, 19/61, 792, 800 (Mierzyn 2) oraz 308 (Mierzyn 1) - to okolice ulic Morenowa i Zgodna.

Strony mogą odwołać się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni, czyli do 2020-10-23.

Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):

  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00

 

Reklama r6s