Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla inwestycji: budynek handlowo-usługowy

W środę, 2023-02-08, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra wraz z powiadomieniem społeczeństwa o wydanej decyzji środowiskowej dla inwestycji "budowa budynku handlowo-usługowego" w Mierzynie, przy ul. Spółdzielców.

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty do wglądu dla Stron postępowania dostępne są po wcześniejszym umówieniu terminu w Wydziale ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra - tel. 91-311-38-40.

Wójt wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - znak: WOŚ.OŚ.6220.14.2022.MMN - stwierdzając m.in., że:
  1. nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  2. prace budowlane powodujące hałas oraz drgania mogą być prowadzone wyłącznie w porze dziennej - w godz. 06:00-22:00
  3. w godz. 18:00-22:00 należy ograniczyć "głośne prace"


Odnośnie p. 1:
Wstępnie przedsięwzięcie określono jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W toku postępowania uzyskano opinię Dyrektora PGW "Wody Polskie", że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Analogiczne stanowisko (po uzupełnieniu dokumentacji) wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach (PPIS) stwierdził natomiast, że taka ocena oddziaływania na środowisko powinna być przeprowadzona.
Jednak UG Dobra uznał, że po uzupełnieniu dokumentacji przez inwestora nie musi dokonywać oceny, ponieważ opinia PPIS nie jest dla UG Dobra wiążąca - zgodnie z przywołanym orzecznictwem sądowym WSA.


O samej inwestycji:

Powierzchnia terenu inwestycji to 29 667 m2, a powierzchnia zabudowy obiektem handlowym - ok 8 300 m2. Wysokość całkowita obiektu - do 7 m.
Liczba miejsc parkingowych: do 370.
Przewidziano także jako wariant zbiornik p.poż. o łącznej objętości ok. 370 m3.Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: ilustracyjne
Źródło: UG Dobra

 

Reklama r6s