Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla gazociągu w rejonie ul. Tamaryszkowej

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla gazociągu w rejonie ul. Tamaryszkowej

We wtorek, 2022-03-30, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr: 365/18, 365/78, 365/160, położonych w rejonie ul. Tamaryszkowej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.
W tym czasie strony mogą składać ewentualne odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a):
  • w poniedziałki do piątku w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s