Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla gazociągu w rejonie ul. Dereniowej

We wtorek, 2021-05-25, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr: 365/18 i 365/160, położonych w rejonie ul. Dereniowej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.
W tym czasie strony mogą zapoznać się z dokumentami i składać ewentualne odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s