Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla gazociągu przy ul. Tarniny

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla gazociągu przy ul. Tarniny


W piątek, 2021-12-03, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie działki nr 221/11, położonej w ciągu ul. Tarniny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia. Strony mogą wnieść ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra.

W piątek, 2021-12-03, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie działki nr 221/11, położonej w ciągu ul. Tarniny. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia. Strony mogą wnieść ewentualne odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra. Z dokumentami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a): w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30 w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00 Info: UG Dobra

 

Reklama r6s