Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy linii energetycznej - Spółdzielców


We wtorek, 2020-10-06, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej poprzez budowę kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego na terenie działki 273/55 położonej w rejonie ul. Spółdzielców.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-10-20.
W tym czasie strony mogą zapoznać się z dokumentami i składać ewentualne odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie

Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00

 

Reklama r6s