Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy kanalizacji deszczowej

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy kanalizacji deszczowej

We wtorek, 2022-11-15, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie działek nr: 1/21, 1/25, 1/26 położonych w Mierzynie w okolicy ul. Ozdobnej i Barwnej.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia. W tym czasie strony mogą złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra.


Z dokumentami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s