Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - budowa linii energetycznej - Spółdzielców

W czwartek, 2020-08-27, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV i złącza kablowego na terenie działki 273/55 położonej w rejonie ul. Spółdzielców.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-09-10. W tym czasie strony mogą zapoznać się z dokumentami i składać ewentualne uwagi do decyzji.

Z decyzją i aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24) - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 424 19 76):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00

 

Reklama r6s