Reklama r2m

 

Obwieszczenie o decyzji dla budowy sieci gazowej - Spółdzielców

Obwieszczenie o decyzji dla budowy sieci gazowej - Spółdzielców

We wtorek, 16 stycznia 2024 r., ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn125PE na terenie działek nr: 273/57, 273/56, 273/54, 273/58 w Mierzynie.

Działki te zlokalizowane są w końcowej części ul. Spółdzielców.

Strony postępowania mogą odwołać się od wydanej decyzji w ciągu 14 dni - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra.


Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s