Reklama r2m

 

Worki - odpady selektywne

Niewłaściwe użycie worków na odpady selektywne


Niewłaściwe wykorzystanie worków przeznaczonych na odpady selektywne sprawia - w ocenie UG Dobra - wrażenie normy przyjętej przez mieszkańców.

Używanie takich worków do gromadzenia odpadów zmieszanych jest niedopuszczalne i może zostać uznane za niedopełnienie obowiązku segregacji. Odpady takie nie będą odbierane, a powtarzanie się takiej sytuacji może skończyć się nałożeniem kary administracyjnej.

 

Firma odbierająca odpady na bieżąco informuje UG o nieprawidłowościach w gospodarowaniu odpadami i wg UG Dobra takie sytuacje nie są incydentalne.  To ma sprawiać, że pojawiają się opinie o zbyt małej liczbie worków na odpady.
Kierownik WGOKiE informuje też, że w naszej gminie "Ilość dostarczonych worków (szczególnie na bioodpady) i koszty ich zagospodarowania należą do jednych z najwyższych w kraju.
Informacja UG Dobra zilustrowana została kilkunastoma zdjęciami, z których wynikało nie tylko użycie worków na odpady selektywne do gromadzenia odpadów zmieszanych, ale także brak segregacji odpadów...

 

Faktycznie - zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra (obowiązującym od 01 stycznia 2021 r.):

"§4 1. Wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli:
(...)
3) w pojemnikach i workach umieszczane są tylko i wyłącznie frakcje odpadów zgodnie informacją zamieszczoną na stronie www.dobraszczecinska.pl /Gospodarka odpadami oraz z opisem na workach przeznaczonych na poszczególne frakcje odpadów; (...)
"

Krótko ujmując - w workach na odpady selektywne mogą być tylko odpady selektywne i to odpowiednio posegregowane.

Jak wspominałem powyżej - na zdjęciach widać także brak segregacji odpadów, ale o tym informacja UG Dobra nie wspomina, skupiając się na wykorzystaniu worków na odpady selektywne do gromadzenia odpadów zmieszanych.

Ale...

Uważam, że takie generalizowanie poniekąd słusznych uwag jest niesprawiedliwe. Wątpię, aby pretensje o zbyt małą liczbę worków zgłaszały osoby, które do odpadów zmieszanych używają worków na odpady selektywne (chociaż nie wykluczam takich incydentalnych przypadków).
Wydaje mi się, że (mimo, iż to niezgodne z regulaminem) worki "kolorowe" używają do odpadów zmieszanych osoby, dla których taki pakiet worków jest zbyt duży i nie mają co z nimi potem robić.

Jakiś czas temu zapytałem WGOKiE, czy była rozważana możliwość zróżnicowania pakietów worków na np. 2 zestawy: "duży" i "mały". Otrzymałem odpowiedź, że to jest niewykonalne, taki pomysł jest niespotykany, nie do udźwignięcia logistycznie ani przez system informatyczny.

No cóż... Osobiście mam trochę odmienne zdanie, ale być może patrzę głównie przez pryzmat techniczny i organizacyjny, nie znając wszystkich realiów prawnych. Z drugiej strony - może i ja obawiałbym się, że większość i tak by wybierała pakiet większy - "na wszelki wypadek, żeby nie brakło"...


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s