Reklama r2m

 

Narodowy Spis Powszechny - kończy się termin spisu!

Narodowy Spis Powszechny - kończy się termin spisu!


Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - udział w nim jest obowiązkowy, a zostało tylko niecałe 3 dni!

UG Dobra przypomina o tym obowiązku.

 

UG Dobra przypomina:

Wyniki uzyskane ze spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki społecznej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych, gospodarki wodno- ściekowej itp.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s