Reklama r2m

 

Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę - historycznego momentu, gdy 11 listopada 1918 r. uwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową. Po 123 latach zaborów Polska stawała się suwerennym państwem.

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych, ustanowione 23 kwietnia 1937 r. i przywrócone (po zniesieniu w 1945 r.) ustawą z 15 lutego 1989 r.

 

W tym dniu szczególnie odwołujemy się do symboli naszej tożsamości narodowej: godła, barw narodowych (flagi), hymnu i konstytucji.

Poniżej zamieszczamy do pobrania tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych - w oryginalnym brzmieniu obwieszczonym w serwisie aktów prawnych Sejmu RP.

Konstytucja RP                                     Ustawa o godle, barwach, hymnie

 

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

Flaga państwowa to prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie. W układzie poziomym u góry jest barwa biała, na dole - barwa czerwona. W układzie pionowym barwa biała jest po lewej stronie, a barwa czerwona po prawej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8.
Flagą państwową jest także flaga określona z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.


Flagę państwową zaleca się podnosić lub umieszczać na budynkach mieszkalnych lub przed budynkami mieszkalnymi oraz na budynkach lub przed budynkami, w których prowadzi się działalność gospodarczą z okazji świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym.

Uwaga: flagi z godłem nie powinniśmy podnosić m.in. na budynkach mieszkalnych!

Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, o ile będzie to odbywało się z otaczaniem ich czcią i szacunkiem.

 

Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego” pochodzący z 1797 r., a jako hymn RP obowiązuje od 1927 r.
Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych. 

Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek.Info/grafika: Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, "Niepodległa" - https://niepodlegla.gov.pl

 

Reklama r6s