Reklama r2m

 

Myśliwy powiadomił o zaśmiecaniu lasu

Myśliwy powiadomił o zaśmiecaniu lasu


29 listopada jeden z myśliwych Koła Łowieckiego Jeleń powiadomił Straż Gminną w Dobrej o ujawnieniu ogromnej ilości odpadów na skraju lasu w rejonie m. Lubieszyn - Dobra.

Na miejscu w wyniku przeszukania odpadów odnaleziono dowody wskazujące na prawdopodobne źródło pochodzenia odpadów - nieruchomość w Szczecinie. 

 

Strażnicy gminni nawiązali kontakt z właścicielką tej nieruchomości, w pierwszej chwili nie przyznawała się ona do odpadów. Jednak po przedstawieniu dowodów wskazał, że odpady należą do jej syna, który ma niezamieszkałą nieruchomość w Mierzynie i stamtąd pochodzą te odpady. Osoba odpowiedzialna za wyrzucenie odpadów została ukarana 2 maksymalnymi mandatami karnymi, w łącznej wysokości 1 000 zł.

Wszystkie odpady zostały uprzątnięte i przekazane do uprawnionego podmiotu.  Na tą nieruchomość w Mierzynie z racji, że nie jest zamieszkała nie była złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Tym samym właściciel odpadów powinien na własny koszt dokonać ich utylizacji.

Ten sam myśliwy już po raz kolejny informuje Straż Gminą o ujawnieniu odpadów, w każdym z poprzednich przypadków ustaleni zostali sprawcy zaśmiecania.

 

Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej w Dobrej


Info i foto: UG Dobra

 

Reklama r6s