Reklama r2m

 

Mierzyn - wieś z ponad 12 tysiącami mieszkańców...

Mierzyn - wieś z ponad 12 tysiącami mieszkańców...


To staje się już tradycją - na początku kolejnego roku kolejny raz możemy przekazać zaktualizowane podstawowe informacje o ludności naszej wsi: ile osób zamieszkuje, ile jest zameldowanych, ilu uczniów uczęszcza do PSP Mierzyn.

Co zmieniło się w ciągu ostatniego roku? Jakie są aktualne liczby jeśli chodzi o ludność Mierzyna? Przedstawiamy dzięki informacjom uzyskanym z UG Dobra.Na koniec 2021 r. w Mierzynie było zameldowanych 8 494 osób z czego 4 433 to kobiety (52,2%), a 4 061 to mężczyźni (47,8%).

Liczba mieszkańców określona na podstawie deklaracji "śmieciowych" (a więc włączając zameldowanych) wynosi ponad 12 180.

Niestety, liczba mieszkańców nie jest dokładna i w pełni wiarygodna. Liczba "12180" podana przez UG Dobra jest obarczona błędem (zaniżona) ze względu na to, że od 2021 roku właściciele nieruchomości nie mają obowiązku podawania w deklaracjach "śmieciowych" liczby osób mieszkających, a co więcej - zarządy nieruchomości wielolokalowych nie podają liczby mieszkańców w ogóle.

Niemniej liczba 12,2 tys. mieszkających nawet jako przybliżenie robi wrażenie jak na miejscowość będącą... wsią.

 

Liczba uczniów w PSP Mierzyn wynosi 920, w przedszkolach Nr 1 i Nr 2 - odpowiednio: 225 i 91 dzieci.

Zameldowani mieszkańcy Mierzyna stanowią na 2021-12-31 ok. 35,6% ludności Gminy Dobra (23 852 zameldowanych osób) - czyli mocno ponad 1/3.

 

Jak wygląda zmiana w stosunku do lat poprzednich? Najlepiej zajrzeć do menu "Mierzyn" / "O Mierzynie" - prosta tabela przejrzyście ukazuje wartości i ich zmiany na przestrzeni ostatnich lat.

Przez rok (2020-2021):

  • przybyły 253 osoby zameldowane
  • przybyło ok. 2 200 (!) osób mieszkających
  • w szkole jest o 49 uczniów więcej

Szczególnie dwie ostatnie liczby są szokujące - przyrost zaludnienia Mierzyna w ciągu jednego roku (aż o ponad 2 tys. osób!) oraz przyrost liczby uczniów w PSP Mierzyn - szkoła zaprojektowana na 600 uczniów pomieścić musi ponad 900 dzieci!

Informacje liczbowe na stronie głównej portalu oraz w sekcji "O Mierzynie" - zostały zaktualizowane.


Info: własna, UG Dobra

 

Reklama r6s