Reklama r2m

 

Komunikat UG Dobra dotyczący worków na odpady segregowane

Komunikat UG Dobra dotyczący worków na odpady segregowane


Niewłaściwe wykorzystanie worków przeznaczonych na odpady selektywne nadal się zdarza i to zbyt często.

Dlatego UG Dobra wystosował komunikat przypominający najważniejsze kwestie dotyczące wykorzystania takich worków.

 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z pytaniami dotyczącymi umieszczania odpadów segregowanych niezgodnie z kolorystyką jaka została wprowadzona przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie informuję, że:

  1. bezwzględnie należy zachować odpowiednią kolorystykę worków dla poszczególnych odpadów;

  2. zgodnie z Uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług właściciel nieruchomości może gromadzić odpady segregowane w dodatkowych workach, zakupionych na własny koszt pod warunkiem stosowania rodzaju i odpowiedniej kolorystyki worków. Jest to niezbędne do właściwej realizacji  umowy przez firmę Jumar. Pracownik odbierający odpady nie ma możliwości każdorazowo sprawdzać ich  opisu, gdy odpady gromadzone są w workach o różnej kolorystyce.  Przestrzeganie tych zasad wyeliminuje nieporozumienia związane przypadkami nieodebrania odpadów segregowanych wystawionych w workach o innym kolorze;

  3. w przypadku pytań, wątpliwości dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej Gminie bardzo proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy wyłącznie z Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji (pracownicy firmy Jumar nie posiadają pełnej wiedzy w tym zakresie);

  4. przypominam o bezwzględnym zakazie umieszczania odpadów zmieszanych (resztki po segregacji) w workach przeznaczonych do selekcji.

                                                                                                          
Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s