Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Kolejna inwestycja związana z odpadami w sąsiedztwie Mierzyna

Nie tylko w sąsiedztwie Mierzyna, ale także blisko Dołuj. Przy drodze Stobno - Dołuje planowana jest inwestycja dotycząca przetwarzania odpadów budowlanych.

Lokalizacja inwestycji to działka 190/2 w Stobnie, w linii prostej ok. 1400m od ul. Zeusa w Mierzynie.

Wójt Gminy Kołbaskowo podał do publicznej wiadomości informację o postępowaniu z udziałem społeczeństwa, co pozwala na zapoznanie się z raportem środowiskowym oraz składanie uwag i wniosków w terminie do 15 lipca 2021 r. włącznie.


Obwieszczenie Wójta Gminy Kołbaskowo z 2021-06-08 mówi o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z treścią raportu o tym oddziaływaniu.

W dniach 16 czerwca do 15 lipca można składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Kołbaskowo - pisemnie lub drogą elektroniczną.Info: UG Dobra

 

Reklama r6s