Reklama r2m

 

Informacja - wirus

Informacja Wójta Gminy Dobra dla rodziców o pracy szkół


Informacja dla rodziców o pracy szkół od dnia 12 marca 2020r.


Informuję, że w dniu 11 marca 2020r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy z Dyrektorami szkół. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalono:

  • 12 i 13 marca 2020r. w szkołach podstawowych i placówkach wychowania przedszkolnego ( punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne ) na terenie Gminy Dobra nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze,

  • od poniedziałku, 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r. uczniowie nie przychodzą do szkół,

  • nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania, pozostając do dyspozycji dyrektora szkoły.

Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do poinformowania rodziców uczniów o podjętych działaniach za pośrednictwem strony internetowej oraz dziennika elektronicznego.

Wójt Gminy Dobra


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

Reklama r6s