Reklama r2m

 

Informacja o naborze do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 w Gminie Dobra

Informacja o naborze do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 w Gminie Dobra


UG Dobra opublikował informację o postępowaniu rekrutacyjnym (nabór) i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do:

  • publicznych przedszkoli
  • oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

Pojawiły się także załączniki - zaświadczenia, oświadczenia i Uchwały Rady Gminy Dobra - dotyczące naboru.

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych placówkach zostanie opublikowana na stronie naboru w dniu uruchomienia naboru - czyli 07 marca 2023 r.

 

Od dnia 07 marca 2023 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra
na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

https://nabor.pcss.pl/dobra

WAŻNE DATY:

07.03.2023 r. – 22.03.2023 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

20.04.2023 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej 

do 27.04.2023 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

05.05.2023 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

05.05.2023 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w przedszkolu lub szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

 

Szczegóły i załączniki do pobrania - na stronie UG Dobra: https://dobraszczecinska.pl/site/szkolnictwo/297-2014-02-26-08-19-08/10614-informacja-o-naborze-do-przedszkoli,-punkt%C3%B3w-przedszkolnych-i-oddzia%C5%82%C3%B3w-przedszkolnych-na-rok-szkolny-2023-2024


Tekst: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s