Reklama

 

Sołtys

Gmina Dobra - czy ktoś boi się funduszu sołeckiego?


W czwartek, 25 marca, odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Dobra. Wśród tematów jest projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2022. 

Radni niezależni z Rady Gminy Dobra apelują do mieszkańców Gminy Dobra, aby przekonywali swoich radnych do stworzenia w naszej gminie funduszu sołeckiego, a Wójt uzasadnia taki projekt uchwały wynikiem głosowania Sołtysów.

Temat poruszają Radni - m.in.  Paweł Malinowski i Katarzyna Ciurzyńska, która stawia pytania o fundusz - w tym także pytanie tytułowe tego artykułu.

 

Fundusz sołecki w naszej gminie nie jest wyodrębniony. Aby tak się stało - Rada Gminy musi przegłosować stosowną uchwałę do 31 marca poprzedzającego rok budżetowy, na który fundusz miałby być wyodrębniony.

Projekt uchwały o niewyodrębnianie funduszu sołeckiego Wójt Gminy Dobra uzasadnia negatywną opinią wyrażoną na spotkaniu z sołtysami. "W wyniku dyskusji i głosowania 7 sołtysów na 8 obecnych oraz Sołtys Wołczkowa pisemnie, wyraziło negatywną opinię co do celowości wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2022, także, ze względu na realizację zadań dotyczących poszczególnych sołectw w budżecie gminy oraz w ramach budżetu obywatelskiego w każdym roku budżetowym." - czytamy w uzasadnieniu.

Z kolei Radni reprezentujący największe miejscowości gminy - Bezrzecze (Katarzyna Ciurzyńska) i Mierzyn (Paweł Malinowski) apelują do mieszkańców o przekonanie swoich radnych do stworzenia w Gminie Dobra funduszu sołeckiego.

 

Paweł Malinowski przesłał interesujący komunikat dotyczący funduszu sołeckiego przedstawiając szereg jego zalet. Całość komunikatu można przeczytać w dzienniku Mierzyn w dziale "Piórem samorządowca" - "Radni niezależni apelują o wyodrębnienie funduszu sołeckiego" - zachęcamy! Można dowiedzieć się m.in. o przykładowych wykorzystaniach funduszu sołeckiego w innych gminach.

 

Z kolei Katarzyna Ciurzyńska w artykule "Kolejna szansa na fundusz sołecki?" (portal mojeBezrzecze.PL - http://mojebezrzecze.pl/kolejna-szansa-na-fundusz-solecki) wyjaśnia, że wyodrębnienie funduszu w gminie nie oznacza konieczności skorzystania z niego przez sołectwa, które tego nie chcą. Stawia też pytania, m.in. "Nasuwa się pytanie, dlaczego radni KWW Teresy Dera są przeciw funduszom sołeckim? (...) Czy radni boją się tego, że sołectwa, sołtysi, rady sołeckie i mieszkańcy chcą coś zrobić dobrego dla swojej lokalnej społeczności, dla swojej miejscowości?".

Zachęcam do lektury tych opracowań (nie są długie) i wyrobienia sobie własnego zdania.


Info:
Paweł Malinowski - Radny Gminy Dobra
Katarzyna Ciurzyńska - portal mojeBezrzecze.PL - http://mojebezrzecze.pl/kolejna-szansa-na-fundusz-solecki

 

Reklama