Reklama r2m

 

Gmina Dobra brnie w lampy solarne - bo takie plany i wola mieszkańców?

Gmina Dobra brnie w lampy solarne - bo takie plany i wola mieszkańców?


Od kilku lat negatywne opinie o lampach solarnych i hybrydowych (zasilanych z odnawialnych źródeł energii - OZE) w różnych miejscowościach Gminy Dobra są w przytłaczającej większości.

Tym bardziej zaskakujące okazują się powody, dla których ten typ oświetlenia wciąż jest instalowany.

A w tym roku w budżecie Gminy Dobra przewidziano wydatek 300 tys. zł na oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem lamp zasilanych OZE…

 

Nie świecą akurat wtedy, gdy najbardziej powinny - czyli w długie jesienno-zimowe wieczory i noce. Akumulatory nie są wystarczająco naładowane (albo nie mają wystarczającej pojemności), aby zapewnić świecenie po zmierzchu. O technicznych aspektach jeszcze napiszemy, a teraz skupimy się na próbie odpowiedzi na pytanie - dlaczego wciąż są instalowane takie lampy?

Dotychczas wydawało się, że zasadnicze powody są dwa: są to lampy autonomiczne (pod względem dostarczenia zasilania) i w miarę łatwo je zdemontować czy przenieść. Taka cecha przydaje się przy montażu wzdłuż niewykończonych dróg, przy których instalacja docelowa lamp jest przedwczesna (ze względu na prace drogowe przy wykańczaniu dróg), albo jest problem z poprowadzeniem linii zasilającej kablowej.

Jeśli jednak jak widać w przytłaczającej większości ocena ich pracy jest negatywna - to dlaczego nadal są instalowane?

Okazuje się, że według UG Dobra, a także niektórych radnych popierających obecną Wójt - instalacja lamp solarnych to efekt wniosków mieszkańców.

 

Konkluzja zaskakująca, ale UG Dobra potwierdził ją "pośrednio" dwukrotnie. Dlaczego piszę "pośrednio"? Bo zadane pytanie okazało się chyba kłopotliwe i odpowiedź nie brzmiała zdecydowanie jednoznacznie.  To nie pierwszy raz, gdy urzędnicy wymijająco odpowiadają na trudne pytanie.

A pytanie zadane przy okazji zgłaszania awarii lamp OZE brzmiało:
"czy wobec skali i powtarzania się problemu z nieświecącymi lampami OZE, UG Dobra zamierza nadal instalować oświetlenie uliczne w tej technologii czy odejść na rzecz klasycznego zasilania kablowego?"

Jaką przekazała Wójt Gminy odpowiedź na to pytanie?
Dokładnie taką: "W związku z wnioskami mieszkańców, które wpływały do Urzędu Gminy, rozpatrzono te wnioski i podjęto działania. Dokumentacja jest wykonana i wg tej dokumentacji zostaną wykonane lampy".

 

Prawda, że czysta, klasycznie urzędnicza odpowiedź? I jak wiele wyjaśnia… A może niewiele - dlatego ponowiłem prośbę: 
"proszę o jednoznaczną odpowiedź na pytanie:
8. czy wobec skali i powtarzania się problemu z nieświecącymi lampami OZE, UG Dobra zamierza nadal instalować oświetlenie uliczne w tej technologii czy odejść na rzecz klasycznego zasilania kablowego?
Udzielona odpowiedź jest ogólnikowa i nie wskazuje, czy wykonana dokumentacja dla lamp dotyczy tylko lamp zasilanych kablowo, czy także zasilanych z odnawialnych źródeł energii.
"

I ponownie czysty, urzędniczy język zawarto w kolejnej, brzmiącej identycznie odpowiedzi, chociaż z istotnym uzupełnieniem:
"W związku z wnioskami mieszkańców, które wpływały do Urzędu Gminy, rozpatrzono te wnioski i podjęto działania. Dokumentacja jest wykonana i wg tej dokumentacji zostaną wykonane lampy. - powyższa informacja dotyczy lamp solarnych i hybrydowych zasilanych ze źródeł odnawialnych."

 

No cóż… Skoro mieszkańcy składali takie wnioski, na podstawie których UG "podjął działania" w kierunku lamp solarnych i hybrydowych - to pozostaje tylko uszanować wolę mieszkańców.

O lampach OZE i woli mieszkańców co do ich instalacji rozmawiali także radni na sesji Rady Gminy Dobra w dniu 2021-12-22 przy okazji dyskusji o budżecie gminy na rok 2022.

W czasie dyskusji radny G. Żywica proponował odejście z inwestowaniem w lampy zasilane OZE - w inwestycje na rzecz lamp zasilanych tradycyjnie, kablowo lub całkowite wycofanie inwestycji w lampy OZE. Według niego mieszkańcy, którzy byli początkowo za tego typu oświetleniem - zmienili później nastawienie zawiedzeni wadliwym działaniem tych lamp.

Podobne podejście prezentował radny P. Malinowski przywołując przykład ul. Komercyjnej. Według niego planowane inwestycje w ten typ oświetlenia wobec jego awaryjności są marnowaniem pieniędzy na rozwiązania niedziałające. Powtórzył także, że nawet mieszkańcy, którzy początkowo byli za takimi lampami (nie widząc szans na inny typ oświetlenia) stwierdzali potem, że wadliwość tych lamp jest tak duża, że nie widać w ogóle ich działania.

 

Tymczasem radny J. Stachowicz stwierdził, że odnośnie ul. Komercyjnej radny P. Malinowski jest niekompetentny i "idzie pod publikę". Powiedział, że na spotkaniu z mieszkańcami, na którym był (a nie było P. Malinowskiego) to mieszkańcy wnioskowali o instalację takich lamp. Poruszył także problem instalacji lamp zasilanych kablowo przed wybudowaniem drogi uznając, że taka inwestycja byłaby "poroniona".

Radny J. Stachowicz skupił się na aspekcie łatwości montażu/demontażu lamp solarnych i remoncie ulicy Komercyjnej, pomijając podnoszoną przez P. Malinowskiego kwestię jakości działania lamp OZE.  Zarzucił też P. Malinowskiemu wyszukiwanie drobiazgów nie zawinionych przez Gminę i Wójta Gminy.

W podobnym tonie wypowiadała się o ul. Komercyjnej radna W. Gruszczyńska - poruszając kwestię szerokości drogi i spraw własności gruntu, co uniemożliwia montaż lamp zasilanych kablowo. Także pominęła kwestie jakości działania lamp solarnych.

Co ciekawe - radni J. Stachowicz i W. Gruszczyńska skupili się na problemach montażu lamp zasilanych kablowo (oczywiście jak najbardziej zasadnych), chociaż P. Malinowski nie proponował lamp zasilanych tradycyjnie, a jedynie wnosił o nieprzeznaczanie środków na kolejne takie niedziałające inwestycje.

 

Z kolei Wójt Gminy podsumowując tematykę lamp solarnych zgodziła się z wypowiedzią radnego G. Żywicy odnośnie ich wadliwości. Powiedziała jednak, że projekty i stworzone dokumentacje na lampy solarne pochłonęły pewne koszty i nie chciałaby ich "rzucić do szuflady", dlatego… będą realizowane. Wójt zakłada, że postępująca technologia spowoduje "może" poprawę skuteczności ich działania.

Zwieńczeniem tego wywodu było przywołanie przez Wójt Gminy słynnego cytatu - "sorry, ale mamy taki klimat" i konkluzja (po czasie???): "Być może te lampy nie są dostosowane do naszego klimatu i nie są w stanie tyle godzin świecić, jaka ilość świecenia jest potrzebna.".
A ostatnie zdanie Wójt: "To, co powiedziałam - to co jest wykonane, zostanie zrealizowane" budzi obawy - na ile jeszcze nowych lamp solarnych (w przygotowanych projektach) będziemy skazani…

 

Tak więc podsumowując - dlaczego wciąż są instalowane lampy OZE? Można to próbować ująć w następujących krokach:

  1. mieszkańcy zgłaszali wnioski o instalację lamp
  2. jeśli nie widzieli szans na lampy zasilane kablowo - wnosili o lampy zasilane OZE
  3. przygotowane zostały projekty i dokumentacja dla tego typu oświetlenia - zgodnie z wnioskami mieszkańców
  4. za projekty i dokumentacje należało ponieść pewne koszty
  5. z powodu punktu 2 i punktu 4 - przygotowane już projekty będą realizowane

A krótko: skoro o to wnioskowali mieszkańcy, to przygotowane już i opłacone projekty trzeba zrealizować.
Może będzie lepiej.

 

Zainteresowanych wysłuchaniem omawianych powyżej wypowiedzi Radnych i Wójt odsyłam do nagrania Sesji Rady Gminy Dobra z 2021-12-22 pod adresem:
https://dobraszczecinska.tv-polska.eu/film/517141-xxix-sesja-rady-gminy

Wspomniane wypowiedzi rozpoczynają się w następujących momentach nagrania:

  1. G. Żywica [od 2h 43' 20"]
  2. P. Malinowski [od 2h 47' 08"]
  3. J. Stachowicz [od 2h 51' 45"]
  4. W. Gruszczyńska [od 2h 59' 42"]
  5. Wójt Teresa Dera [od 3h 19' 23"]

Oczywiście zachęcam do wysłuchania szerszych fragmentów nagrania sesji - z jednej strony, aby sprawdzić poprawność powyższych opisów wypowiedzi, z drugiej strony - aby wysłuchać dyskusji o innych sprawach omawianych na tej sesji Rady.


Info: UG Dobra, System Rada

 

Reklama r6s