Reklama r2m

 

Przedszkole - jadalnia

Dzierżawa zaplecza kuchennego w przedszkolu w Mierzynie - wyniki


Do poniedziałku można było składać oferty na dzierżawę pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie (ul. Kolorowa 25).

Znane są już wyniki złożonych ofert. W sprawie sposobu wyboru dzierżawcy (a tym samym - dostawcy posiłków) interpelację składał Radny Gminy Dobra - Paweł Malinowski.

 

Rok temu jedynym kryterium oceny ofert na dzierżawę pomieszczeń kuchni była stawka czynszu za 1 m2. Takie podejście było mocno krytykowane szczególnie w ostatnich miesiącach, gdy rodzice dzieci przedszkolnych podnieśli alarm, że posiłki są (najdelikatniej mówiąc) nieodpowiednie dla dzieci.

Rada Rodziców Zespołu Przedszkoli w Mierzynie negatywnie zaopiniowała dotychczasowego dzierżawcę, a Radny P.Malinowski złożył do UG Dobra interpelację w sprawie możliwości uczestnictwa przedstawicieli rodziców w tworzeniu wymagań nowego zaproszenia ofertowego.

W międzyczasie UG ogłosił zaproszenie do składania ofert, w którym stawka czynszu stanowiła 60% oceny oferty, a pozostałe kryteria podlegające ocenie to doświadczenie i pozytywne opinie. Ujęto ponadto wymagania dotyczące składników samych posiłków.

Pisaliśmy o tym w artykule: Oferta dzierżawy kuchni i zaplecza kuchennego w przedszkolu w Mierzynie

Dzisiaj UG Dobra opublikował wyniki postępowania. Złożone zostały tylko 2 oferty, wśród których nie było dotychczasowego dzierżawcy.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Dieta Care - Agnieszka Zielińska z Mierzyna, uzyskując najwyższą liczbę punktów.


Info: UG Dobra
Foto: poglądowe

 

Reklama r6s