Reklama r2m

 

Bezpieczniej na ul. Długiej w Mierzynie - Starosta organizuje spotkanie

Bezpieczniej na ul. Długiej w Mierzynie - Starosta organizuje spotkanie


Monitorujemy ten temat - bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły w Mierzynie, położonej przy ruchliwej i niebezpiecznej drodze powiatowej.

Może przy okazji nowego taryfikatora Policja odwiedziłaby chociaż od czasu do czasu to miejsce?

Starania Radnej Powiatu Polickiego - A.Rejczyk-Matysiak - zaowocowały organizacją spotkania dla omówienia propozycji elementów bezpieczeństwa na ul. Długiej w Mierzynie.

 

W artykule Bezpieczeństwo uczniów PSP Mierzyn - ruch Starosty Polickiego informowaliśmy o odpowiedzi Starosty Polickiego, który zobowiązał się zorganizować spotkanie dla omówienia możliwości poprawy bezpieczeństwa uczniów i pieszych w okolicy PSP Mierzyn.

Przypomnijmy - ta okolica to "ruch" ponad 1100 dzieci!

Starosta wystosował właśnie zaproszenie na spotkanie 15 lutego 2022 r. na parkingu przy PSP Mierzyn. W spotkaniu mają uczestniczyć:

  • Teresa Dera - Wójt Gminy Dobra
  • Mariusz Bajor - Komendant Powiatowy Policji w Policach
  • Andrzej Budzyński - Komendant Straży Gminnej w Dobrej
  • Jan Głowacki - Sołtys Mierzyna
  • Aneta Rejczyk-Matysiak - Radna Powiatu Polickiego
  • Ewa Sobczak - Przewodnicząca Rady Rodziców PSP Mierzyn

 

Omawiane mają być możliwości zastosowania takich rozwiązań jak:

  • wyniesienia lub progi zwalniające na ul. Długiej
  • barierki lub słupki uniemożliwiające jazdę po chodniku w ciągu ul. Długiej - w kierunku ul. Weleckiej
  • lustro umożliwiające bezpieczny wyjazd z terenu szkoły w lewo, w kierunku Stobna
  • system SmartPass (inteligentne przejście dla pieszych) w ciągu ul. Długiej

 

Niestety - w okolicach wyjazdu ze szkoły daje się zauważyć bardzo niebezpieczne zachowania kierowców. Poza przekraczaniem prędkości i zatrzymywaniem się tuż przed przejściem dla pieszych (dla wysadzenia dzieci) można też zaobserwować przypadki nieustąpienia pierwszeństwa przejścia przez pasy dla dziecka czekającego przed nimi na chodniku...

 

Ten problem był już opisywany kilka razy - w artykułach:

Droga do szkoły - niebezpieczna droga powiatowa

Droga powiatowa do szkoły - pojawiło się oznakowanie na jezdni

PSP Mierzyn i ul. Kolorowa - progi zwalniające

Bezpieczeństwo uczniów PSP Mierzyn - Starosta problemu nie widzi


Info: A. Rejczyk-Matysiak - Radna Powiatu Polickiego

 

 

Reklama r6s