Reklama r2m

 

Szkoła - droga

Bezpieczna droga do szkoły - coroczna akcja Policji


Kolejny raz - tradycyjnie z początkiem nowego roku szkolnego - rusza policyjna akcja "Bezpieczna droga do szkoły".

Policjanci mają czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w początkowym okresie nauki po przerwie wakacyjnej.

 

Jak przypomina Komenda Powiatowa Policji w Policach funkcjonariusze Policji będą wspomagani przez Straż Gminną i w rejonach placówek oświatowych będą nadzorować przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierujących, jak i pieszych i rowerzystów. Szczególnym nadzorem objęte zostaną pojazdy przewożące dzieci i młodzież.

Funkcjonariusze Ruchu Drogowego już w sierpniu sprawdzają oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz ulic, a także kontrolują stan przejść dla pieszych i znaków ostrzegawczych.

Planowane są także spotkania z rodzicami i dziećmi. Zajęcia z policjantami służą jeszcze lepszemu zapamiętaniu przez dzieci podstawowych zasad dotyczących ich bezpieczeństwa.

Akcja "Bezpieczna Droga do Szkoły" adresowana jest także do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli. Rodzicom policjanci będą zwracać uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem ich pociech w drodze do szkoły oraz w drodze powrotnej do domu. Pamiętać bowiem należy, że to właśnie rodzice odgrywają najważniejszą rolę w edukacji i kształtowaniu zachowań małego uczestnika ruchu.


Info: Komenda Powiatowa Policji w Policach

 

Reklama r6s