Reklama r2m

 

Bezpieczeństwo w okolicy PSP Mierzyn - protokół ze spotkania

Bezpieczeństwo w okolicy PSP Mierzyn - protokół ze spotkania


15 lutego 2022 r. miało miejsce spotkanie dotyczące możliwości poprawy bezpieczeństwa w okolicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie. Zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Policach po wielu sygnałach dotyczących zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w tym rejonie.

Uzyskaliśmy protokół z tego spotkania, dzięki czemu możemy już formalnie przedstawić jakie zapadły na nim uzgodnienia i jaki podział zadań został ustalony.

Zasadniczym mankamentem tego protokołu jest brak terminów realizacji poszczególnych zadań, a także "rozważanie" zamiast "realizacji"... 
Spotkanie odbyło się, uzgodniono zadania, a teraz Starostwo będzie je "rozważać" nie wiadomo jak długo?

 

W spotkaniu 15 lutego wzięli udział:

 • Joanna Napiwodzka - Wicestarosta Policki
 • Teresa Dera - Wójt Gminy Dobra
 • Magdalena Sochanowska - Naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach
 • Jan Włodarczyk - Inspektor w Wydziale Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach
 • Łukasz Klimczak - z Urzędu Gminy Dobra
 • Rafał Idziński - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Policach
 • Aneta Rejczyk-Matysiak - Radna Powiatu Polickiego
 • Magdalena Zagrodzka i Paweł Malinowski - Radni Gminy Dobra
 • Ewa Sobczak - Przewodnicząca Rady Rodziców przy PSP Mierzyn
 • Dariusz Wołoszczuk - ZDiTM w Szczecinie
 • mieszkańcy Mierzyna

 

Spotkanie dotyczyło omówienia zgłaszanych propozycji nowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicy PSP Mierzyn, jak:

 • wyniesienia lub progi zwalniające na ul. Długiej
 • barierki lub słupki uniemożliwiające jazdę po chodniku w ciągu ul. Długiej przed skrętem w ul. Welecką
 • lustro umożliwiające bezpieczny wyjazd z terenu szkoły w lewo
 • system SmartPass w ciągu ul. Długiej

 

Progi zwalniające

Przepisy dotyczące takich rozwiązań nie pozwalają na ich stosowanie w odległości mniejszej niż 25m od konstrukcji nośnych, co w przypadku zwartej zabudowy w Mierzynie w zasadzie wyklucza jakąkolwiek lokalizację progów.

Dodatkowo w czasie spotkania część mieszkańców posiadających nieruchomości w pierwszej linii zabudowy ul. Długiej zdecydowanie sprzeciwiła się umieszczeniu progów, a nawet wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Długiej.

(od Redakcji: trudno w takim razie zrozumieć zasadność budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy Mierzyniance na ul. Nasiennej, skoro na ul. Długiej przy szkole takie rozwiązanie jest niemożliwe, chociaż byłoby zdecydowanie bardziej potrzebne)

 

Barierki lub słupki w ciągu ul. Długiej

Tutaj znowu "odbijamy się" od przepisów - nie ma fizycznej możliwości ich lokalizacji z powodu zbyt wąskich chodników. Takie barierki muszą być zlokalizowane w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni, co (biorąc pod uwagę inne przeszkody jak np. słupy oświetleniowe) nie pozostawiłoby wystarczającej szerokości chodnika na swobodne poruszanie się pieszych.

Uzgodnione zostało, że 2 słupki (możliwe, że więcej) zostaną zamontowane po obu stronach skrzyżowania ulic Długiej i Weleckiej (gminnej), a na samym skrzyżowaniu zostanie w miesiącach letnich odnowione oznakowanie poziome przejścia dla pieszych. Ponadto Powiat Policki rozważy możliwość montażu doświetlenia przejścia dla pieszych.

 

Przejście dla pieszych w ul. Kolorowej przy skrzyżowaniu z ul. Długą

Gmina Dobra ma w porozumieniu z Powiatem Polickim rozważyć możliwość doświetlenia tego przejścia, zastosowanie systemu aktywnego przejścia dla pieszych lub innych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo. Powiat Policki rozważy także możliwość wycinki krzewów dla poprawy widoczności.

 

Wyjazd ze szkoły podstawowej w ul. Długą

Jednym z dyskutowanych aspektów - i już zrealizowanych - była budowa dodatkowego wyjścia z terenu szkoły z wydłużeniem barier drogowych zapobiegających bezpośredniemu wtargnięciu dzieci na jezdnię.

Dla ułatwienia wyjazdu ze szkoły w ul. Długą zostanie zamontowane lustro drogowe. Projekt organizacji ruchu w tej sprawie przygotuje Gmina Dobra, a samo lustro zostanie zakupione i zamontowane przez Powiat Policki.


Info: Starostwo Powiatowe w Policach

 

Reklama r6s