Reklama r2m

 

Bezpieczeństwo w okolicy cmentarzy - apel Komendanta SG

Bezpieczeństwo w okolicy cmentarzy - apel Komendanta SG


Ostatnie dni to okres częstego odwiedzania cmentarzy i grobów najbliższych. Jeśli nie wydarzy się to "tłumnie", to i tak należy zwracać uwagę na zwiększone ryzyko związane z dużym natężeniem ruchu pieszych i samochodów.

Zwracajmy wzmożoną uwagę przy przejściach dla pieszych, nośmy elementy odblaskowe i zwracajmy uwagę na podejrzanie zachowujące się osoby - apeluje Komendant Straży Gminnej w Dobrej.

 

Rokrocznie w dni poprzedzające oraz w dniu Wszystkich Świętych wzrasta ruch na samych cmentarzach oraz w ich okolicy. W przypadku naszej Gminy są to cmentarze w Mierzynie, Wołczkowie i Dobrej. Sytuację pogarsza panująca pogoda, szybciej zapada zmrok, jezdnia często jest mokra powodując wydłużenie drogi hamowania.

Stąd apel do mieszkańców, udając się na cmentarz w godzinach popołudniowych należy wyposażyć się w elementy odblaskowe, należy zachować szczególną uwagę przy przechodzeniu przez jezdnię. Kierowcy powinni parkować pojazdy nie utrudniając innym ruchu i nie stwarzając niebezpieczeństwa. W tych dniach z uwagi na wzmożony ruch pieszych absolutnie niedopuszczalnym jest parkowanie na chodniku w sposób uniemożliwiający poruszanie się nim osób. 

Ponadto apeluję o zwracanie uwagi na osoby podejrzanie zachowujące się na cmentarzu i w jego okolicy. Wzmożony ruch oraz wizyty na cmentarzach są zachętą dla potencjalnych złodziei, w tym także kradzieży ustawianych na grobach kwiatów, wieńców, zniczy itp.

W przypadku zauważenia takich osób należy jak najszybciej powiadomić Policję tel: 47 78 26 31 lub 47 78 26 313 albo Straż Gminną tel: 311 52 56 lub 501 701 076.

Zarówno Policja jaki i strażnicy gminni w ramach realizowanych zadań w tym okresie szczególną uwagę zwrócą na okolice cmentarzy oraz same cmentarze. W dniu 1 listopada zaplanowane są wspólne służby Straży Gminnej i Policji.

Komendant SG
Andrzej Budzyński


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s