Reklama r2m

 

Szkoła

Bardzo dobre wyniki egzaminów uczbiów klas 8 w naszej gminie


Ukazały się wyniki egzaminów klas 8 - uczniowie z naszej gminy bardzo dobrze poradzili sobie z testem, a ich wyniki są najwyższe w regionie i zdecydowanie lepsze od średniej krajowej.

Uczniowie PSP Mierzyn z języka polskiego uzyskali średnio 64% punktów możliwych do zdobycia, z matematyki - 57%, a z języka angielskiego - 74%.

 

W całym kraju obowiązkowy egzamin ósmoklasisty zdawało 343 tys. uczniów. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści pisali egzamin z trzech przedmiotów - języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego.

Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści z gminy Dobra uzyskali średnio 62% punktów możliwych do zdobycia. To o 3 punkty procentowe więcej od średniej krajowej, która wynosi 59% punktów.

Wyniki z języka polskiego:
Gmina Dobra - 61,91%
Gmina Kołbaskowo - 61,54%
Szczecin - 59,67%
Gmina Police - 51,53%
Gmina Nowe Warpno - 44,00%
Średnia krajowa - 59%


Test z matematyki uczniowie z gminy Dobra rozwiązali uzyskując średnio 52% punktów. To o 6% więcej od średniej krajowej, która z matematyki wyniosła 46%.

Wyniki z matematyki:
Gmina Dobra - 52,48%
Szczecin - 51,06%
Gmina Kołbaskowo - 44,83%
Gmina Police - 40,79%
Gmina Nowe Warpno - 30,17%
Średnia krajowa - 46%

Z języka angielskiego (najczęściej wybierany język obcy) ósmoklasiści z gminy Dobra dostali średnio 67% punktów - o 13% więcej niż średni krajowy wynik z egzaminu z języka angielskiego, który wyniósł 54% punktów.

Wyniki z języka angielskiego:
Gmina Dobra - 66,69%
Szczecin - 62,51%
Gmina Kołbaskowo - 60,61%
Gmina Police - 48,18%
Gmina Nowe Warpno - 27,50%
Średnia krajowa - 54%

Bardzo dobrze z egzaminem ósmoklasisty poradzili sobie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie. Z języka polskiego uzyskali średnio 64% punktów możliwych do zdobycia, z matematyki - 57%, a z języka angielskiego - 74%.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu z języka polskiego uzyskali średnio 66% punktów, z matematyki - 55%, a z języka angielskiego - 73%.

Ósmoklasiści z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej z języka polskiego uzyskali 58% punktów, z matematyki - 49%, a z języka angielskiego - 57%.

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach z języka polskiego uzyskali średnio 57% punktów, z matematyki - 45%, a z języka angielskiego - 61%.

Wyniki egzaminu w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzędzinach były następujące: język polski - 50%, matematyka - 33%, język angielski - 40%.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą decydować o tym, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły średniej. Listy przyjętych uczniów szkoły ponadpodstawowe opublikują 12 sierpnia.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s