ENEA - planowane wyłączenia

calendar-enea
Kategoria
ENEA wyłączenia
Termin
2020-10-16 09:00 - 15:00
ul. Rolnicza 46a, dz.nr 301/32 do 301/40, 301/53, 640, 638, 639/1, 639/2. ul. Poranna 5, 7, 9.

piątek, 2020-10-16 / 09:00 / ul. Rolnicza 46a, dz.nr 301/32 do 301/40, 301/53, 640, 638, 639/1, 639/2. ul. Poranna 5, 7, 9.