Blog portalowy

Mierzyn-wydarzenia - instrukcja

Mierzyn-wydarzenia - instrukcja

Mierzyn-wydarzenia - to usługa o dużych możliwościach. O części z nich - poniżej kilka słów w prostej instrukcji.

Większość użytkowników zapewne świetnie sobie poradzi intuicyjnie, ale można czasami nie dostrzec ciekawej funkcjonalności, z której warto skorzystać.


Na starcie usługa Mierzyn-wydarzenia udostępnia informacje w dwóch miejscach portalu:

A. na stronie głównej jako 3 bloki list wydarzeń

B. w nowej pozycji menu: "Informator / Wydarzenia":
1) lista wydarzeń - jako wynik działania wyszukiwarki wydarzeń
2) sygnalizacja terminów wydarzeń - na kalendarzach wydarzeń dla kilku wybranych grup

 

Bloki list wydarzeń - prezentują skróconą formę wydarzeń, wraz z tytułem i krótkim opisem. Ikona (plakat wydarzenia) lub jednokolorowy kwadrat (symbolizujący kategorię wydarzenia) jest opisany datą wydarzenia.
Po kliknięciu na tytuł lub ikonę wydarzenia otworzy się strona prezentująca szczegóły wydarzenia.

 

Lista wydarzeń na stronie wyszukiwarki - prezentuje nieco rozszerzoną formę wydarzeń. Poza tytułem, krótkim opisem i datą wydarzenia - jest także informacja o godzinach wydarzenia (jeśli podano) oraz kategorii, do której wydarzenie przypisano.
Po kliknięciu na tytuł, ikonę wydarzenia lub napis "+ INFO" otworzy się strona prezentująca szczegóły wydarzenia.

 

W kalendarzach wydarzenia prezentowane są jako prostokąty, których kolor symbolizuje kategorię wydarzenia. Jeśli wydarzenie trwa dłużej niż w jednym dniu - to oczywiście kolorowy prostokąt może znajdować się w kilku sąsiednich polach daty.
Uwaga! Jeśli sąsiednie pola w kalendarzu mają ten sam kolor, to może również oznaczać, że w sąsiednich dniach są różne wydarzenia, ale z tej samej kategorii!

Jeśli prostokąt w kalendarzu ma w rogu symbol "+" - to oznacza, że w tym dniu zapisano więcej niż jedno wydarzenie.
Po kliknięciu w kalendarzu na prostokąt w wybranym dniu otworzy się nowe okienko (pop-up) z krótkimi informacjami o wydarzeniu (lub wydarzeniach). Po kliknięciu na tytuł lub ikonę wydarzenia w tym okienku otworzy się strona prezentująca szczegóły wydarzenia.

 

Strona ze szczegółami wydarzenia przedstawia wszystkie zapisane informacje o wydarzeniu: tytuł, opis (czasami dwa rodzaje opisu: skrócony i rozszerzony), kategorię wydarzenia, datę, czas rozpoczęcia (lub trwania - jeśli podano godzinę zakończenia), link do strony WWW wydarzenia, jego lokalizację, mapę ze wskazaniem lokalizacji oraz terminy wydarzenia (jeśli wskazano kilka terminów lub wydarzenie jest cykliczne).

U góry po lewej stronie - między nazwą wydarzenia a jego ilustracją (tzw. plakatem) - kilka ikon do udostępnienia wydarzenia dla social-media. Czyli najpopularniejszych jak Facebook czy Twitter, oraz wiele innych dostępnych po kliknięciu na znak '+'. Korzystając z tej opcji proszę zwrócić uwagę na tekst wklejany automatycznie do innego serwisu (np. do FB) - ta opcja może być modyfikowana ze względu na dopasowanie opisu wydarzenia do publikacji w różnych miejscach.

U góry po prawej stronie nad nazwą kategorii jest ikonka drukarki - pozwala wydrukować na wskazanej drukarce opis szczegółów wydarzenia wraz z mapą

U góry po prawej stronie nad nazwą kategorii obok ikonki drukarki jest ikona kalendarza - pozwala dodać wyświetlone wydarzenie do jednego z 5 popularnych kalendarzy. Po najechaniu lub kliknięciu myszką w ikonę kalendarza - wyświetli się lista dostępnych kalendarzy. Wybieramy preferowany dla nas i możemy dopisać wydarzenie.
Uwaga! Automatycznie dodawane jest tylko jedno wskazane wydarzenie w wybranym terminie. Jeśli wydarzenie jest cykliczne i chcielibyśmy określić jego powtarzalność - należy ją ręcznie określić w docelowym kalendarzu.

 

Wyszukiwarka wydarzeń to z wyglądu proste narzędzie, ale dające ciekawe efekty. Możemy wprowadzić kryteria wyszukiwania, jak:

 • dowolny tekst - pole "Znajdź"
 • data "od" - będą wyszukane wydarzenia mające datę zaistnienia (lub datę początku) taką jak podana lub nowsze
 • data "do" - będą wyszukane wydarzenia mające datę zaistnienia (lub datę początku) taką jak podana lub wcześniejsze
 • kategoria - jeśli wybrano, to będą wyszukane wydarzenia tylko spośród tej kategorii
 • miesiąc - będą wyszukane wydarzenia mające datę zaistnienia (lub datę początku) tylko w tym miesiącu każdego roku

 Uwagi:

 1. wyszukiwarka bierze pod uwagę wszystkie podane kryteria łącznie
 2. niektóre wydarzenia wpisane są jako cykliczne i trwające ponad 2019 rok - jeśli nie podamy daty "do" ograniczającej szukanie do "2019-12-31", to w wynikach mogą pojawić się także wydarzenia z kolejnych lat
 3. wpisanie daty "od" starszej niż data "do" spowoduje, że nic nie zostanie znalezione... (niby "oczywista oczywistość" - ale nie jest sygnalizowany błąd)
 4. przycisk "Wyczyść" usuwa wszystkie kryteria wyszukiwania
 5. pole "Znajdź" oczekuje wprowadzenia tekstu z wyrazami (lub ich częściami) w takiej kolejności, w jakiej występują w tytule/opisie wydarzenia. Może występować dowolna liczba spacji między wyrazami, mogą być różne wielkości liter, może brakować jakiegoś wyrazu, ale ważna jest ich kolejność i nie może pojawić się w środku "obcy" wyraz. Poniżej - przykłady.

 

Przykład użycia pola "Znajdź":

Wydarzenie zatytułowane: "Mierzyński Wór Przygód". Podajemy jako "dowolny tekst" w polu "Znajdź":

 • "miErzyński           Wór    przygód" - wynik: znaleziono
 • "miErzyński   fajny Wór    przygód" - wynik: nie znaleziono
 • "mierzyński przygód" - wynik: znaleziono
 • "przygód mierzyński" - wynik: nie znaleziono
 • "rzyński przygó" - wynik: znaleziono