Ostrzeżenie meteo - silny wiatr

Ostrzeżenia
calendar-meteo4b
Termin: 2020-03-13 11:00 - 18:00

Silny wiatr - od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego-zachodu i zachodu.
Ostrzeżenie obowiązuje od 2020-03-13 / 11:00 do 2020-03-13 / 18:00.
Prawdopodobieństwo wystąpienia: 85%
Stopień zagrożenia: 1 w skali 1-3.

Źródło: IMGW-PIB [ http://pogodynka.pl/ostrzezenia ]
Ostrzeżenie 10/2020 z 2020-03-13 / 06:04