Ostrzeżenie meteo - silny wiatr

Ostrzeżenia
calendar-meteo4b
Termin: 2020-03-12 10:00 - 18:00

Silny wiatr - od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h z zachodu.
Z prawdopodobieństwem 30% lokalnie mogą wystąpić porywy wiatru do 100 km/h.
Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji meteorologicznej istnieje możliwość podwyższenia stopnia ostrzeżenia.
Ostrzeżenie obowiązuje od 2020-03-12 / 10:00 do 2020-03-12 / 18:00.
Prawdopodobieństwo wystąpienia: 85%
Stopień zagrożenia: 1 w skali 1-3.

Źródło: IMGW-PIB [ http://pogodynka.pl/ostrzezenia ]
Ostrzeżenie 9/2020 z 2020-03-11 / 20:54