Referendum gminne - zamiar korespondencyjnie

Pozostałe wydarzenia
referendum_304-214
Termin: 2020-03-16

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) całkowitej niezdolności do pracy,
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Szczecinie I najpóźniej do dnia 14 marca 2020r. (16 marca 2020r. )

 Referendum gminne - głosowanie korespondencyjne

 

 

Terminy


  • 2020-03-16