Zbiórka odpadów gabarytowych

Odpady gabarytowe
calendar-trash
Termin: 2020-03-14 07:00 - 10:00

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego - marzec 2020

Kontenery będą podstawiane/rozstawiane w godzinach 7.00 -10.00 i zabierane zaraz po zapełnieniu, dodatkowe kontenery nie będą podstawiane.

Miejsca ustawień kontenerów:
- ul. Długa za NORDem;
- teren zielony pomiędzy NORDem a ul. Grafitową;
- w okolicy ul. Mierzyńskiej 39-40;
- okolice ul. Topolowej róg Macieja;
- ul. Welecka naprzeciwko „Iskry” przy przystanku PKS;
- ul. Spółdzielców (przy garażach);
- ul. Wichrowa między numerem 1 a 5