Reklama r2m

 

Piórem samorządowca

Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Szanowni Państwo,

w dniu 8 października 2020 roku Komisja Rewizyjna Gminy Dobra wybrała Zastępcę Przewodniczącego tej komisji i tym samym zakończył się trwający od początku obecnej kadencji (blisko 2 lata) czas działania tej komisji w składzie niezgodnym z prawem.

Temat był wiele razy sygnalizowany przez radnych opozycyjnych na posiedzeniach komisji, sesjach Rady Gminy oraz w pismach kierowanych do wójt Gminy Dobra, ale skutecznie ignorowany przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Katarzynę Marks i Przewodniczącego Rady Gminy Bartłomieja Milucha.

Dopiero Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc w lipcu 2020 roku skutecznie „wezwał Radę Gminy Dobra do niezwłocznego podjęcia działań, mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem poprzez ukonstytuowanie składu Komisji Rewizyjnej zgodnie z wymogami ustawowymi oraz przepisami Statutu Gminy, pod rygorem ewentualnego zastosowania dalszych czynności nadzorczych przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym”.

Blisko trzy miesiące od wezwania przez Wojewodę do działań zgodnych z prawem potrzebowała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, aby zwołać posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym wypełniła wynikający ze statutu Gminy Dobra obowiązek złożenia wniosku o powołanie Zastępcy Przewodniczącego.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Gminy Dobra, które odbyło się w dniu 8 października 2020 roku, Katarzyna Marks zaproponowała Magdalenę Zagrodzką jako kandydatkę na Zastępcę Przewodniczącego. Zaproponowana kandydatka wskazała innego radnego z opozycji jako kandydata opozycji na Zastępcę Przewodniczącego i jednocześnie zadała pytanie jakie działania podejmie Katarzyna Marks gdy Magdalena Zagrodzka odmówi przyjęcia propozycji objęcia zaproponowanego stanowiska. Przewodnicząca Katarzyna Marks powiedziała, że wówczas zaproponuje na to stanowisko Sylwię Cierpicę i opozycja w konsekwencji utraci to stanowisko. Dodatkowo Katarzyna Marks podkreśliła, że chce aby na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra była kobieta.

Radni opozycji kierując się odpowiedzialnością i widząc ryzyko braku możliwości wyboru Zastępcy Przewodniczącego w przypadku odmowy objęcia tego stanowiska przez Magdalenę Zagrodzką i zaproponowania na to stanowisko Sylwię Cierpicę po wewnętrznej konsultacji postanowili poprzeć wniosek Katarzyny Marks. Radni opozycyjni mieli świadomość, że brak poparcia dla Sylwii Cierpicy przez radnych opozycji skutkowałby wynikiem głosowania 3:3 i brakiem możliwości wypełnienia § 75.1 statutu Gminy Dobra. W tej sytuacji Zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Dobra została wybrana Magdalena Zagrodzka.

Przypomnę jednocześnie, że dobrym zwyczajem przyjętym w wielu radach gmin jest pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez przedstawiciela opozycji. Jest to jedna z tzw. dobrych praktyk do których zachęca m.in. Fundacja Batorego. Joanna Załuska z Fundacji Batorego wyraziła nawet pogląd, że jej zdaniem gwarancja przekazania stanowiska szefa komisji rewizyjnej powinna być zapisana w gminnych statutach. Niestety, w Gminie Dobra radni z komitetu wójt Teresy Dery, którzy mają 11 z 21 mandatów w tej radzie, nie tylko nie uszanowali tej dobrej praktyki, ale także nie zaakceptowali przedstawicieli opozycji wśród wybranych wiceprzewodniczących Rady Gminy czy też wiceprzewodniczących w większości komisji co jest kolejnym złamaniem tzw. dobrych praktyk.

Na pewno cieszy, że po niemal dwóch latach działań niezgodnych z prawem i ignorowania wezwań opozycji do zmiany tego stanu rzeczy, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Marks wypełniła swój obowiązek wynikający z § 75.3 i zawnioskowała o powołanie Zastępcy Przewodniczącego, ale styl w jakim się to odbyło przypomina pierwszą sesję obecnej kadencji Rady Gminy Dobra kiedy to wójt Gminy Dobra Teresa Dobra wskazywała osoby z opozycji, które mogą być członkami danej komisji, a próby zmiany swoich przedstawicieli w danej komisji przez opozycję kończyły się utratą tych miejsc na rzecz radnych z KWW Teresy Dery.

Gratuluję Magdalenie Zagrodzkiej objęcia stanowiska Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i wierzę, że poprawi to działanie komisji co do której było do tej pory tak wiele zastrzeżeń, w tym te najpoważniejsze, czyli zarzut działania niezgodnego z obowiązującym prawem.

Paweł Malinowski

 


Publikacje radnych i działaczy samorządowych nie stanowią materiału redakcyjnego - Redakcja dziennika Mierzyn nie odpowiada za ich treści.