Wiadomości

Budowa kanalizacji

Szykują się budowy odcinków kanalizacji wodociągowej i sanitarnej

Według informacji zamieszczonych w BIP Urzędu Gminy można spodziewać się w najbliższym czasie w Mierzynie:

  • budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach 206/60, 206/62, 596 (ul. Akacjowa)
  • budowy sieci wodociągowej na działkach 4/24, 3/24, 310, 1/25, 1/44, 1/26 (okolice ul. Barwnej / Ozdobnej)
Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla kanalizacji (ul. Lubieszyńska)

W poniedziałek, 2020-02-10, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą na terenie działek leżących w Skarbimierzycach i Mierzynie (obręb Mierzyn 1).

Pisaliśmy o tym 17 stycznia 2020 r. w artykule: Obwieszczenie Wójta - kanalizacja deszczowa ul. Lubieszyńska

W załączonym obwieszczeniu Wójt informuje, że decyzja została wydana 2020-02-07, a stronom przysługuje odwołanie do SKO w Szczecinie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia (czyli od 2020-02-10).

Zajęcia w ferie dla dzieci w bibliotekach

Informacja UG Dobra o zajęciach w ferie dla dzieci w bibliotekach

Urząd Gminy Dobra informuje o organizacji zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych - w filiach Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.

Dla Mierzyna - zajęcia orgnizują połączone siły Biblioteki w Mierzynie oraz Fabryki Inspiracji.